کابل افشان

کابل برق افشان کابلی است که از چند رشته سیم افشان روکش دار تشکیل یافته و به همین خاطر نسبت به کابلهای خشک انعطاف پذیری بیشتری دارد و معمولا در فواصل کوتاه یا برای وسایل برقی سیار و دستگاههایی که جابجا می شوند مورد مصرف قرار میگیرد.

علامت بین المللی کابل افشان NYMHY است , دو نوع کابل افشان , کابل گرد و کابل تخت (قابل استفاده در بالابر و آسانسور ) تولید می شود.

روکش نهایی به طور معمول از جنس PVC است.تعداد رشته های کابل بین  2 تا 5 است سطح مقطع رشته ها حداکثر 25  میلیمتر مربع است

لیست قیمت کابل افشان

 کد کالا  سایز کابل  هر متر (ریال)  ■ کد کالا   سایز کابل  هر متر (ریال)
 10251  کابل افشان   0/5×2  5,200  ■  10269  کابل افشان  0/5×4  7,100
 10252  کابل افشان 0/75×2  7,300  ■  10270  کابل افشان 0/75×4  12,300
 10253  کابل افشان     1×2  8,700  ■  10271  کابل افشان    1×4  16,000
 10254  کابل افشان  1/5×2   12,000  ■  10272  کابل افشان  1/5×4  23,000
 10255  کابل افشان  2/5×2  20,000  ■  10273  کابل افشان  2/5×4  37,000
 10256  کابل افشان    4×2  32,000  ■  10274  کابل افشان    4×4  58,000
 10257  کابل افشان    6×2  46,000  ■  10275  کابل افشان    6×4  82,000
 10258  کابل افشان  10×2  79,000  ■  10276  کابل افشان  10×4  140,000
 10259  کابل افشان  0/5×3  6,200  ■  10277  کابل افشان     1×5  19,100
 10260  کابل افشان 0/75×3  11,000  ■  10278  کابل افشان  1/5×5  30,000
 10261  کابل افشان     1×3  12,700  ■  10279   کابل افشان   2/5×5  49,000
 10262  کابل افشان  1/5×3  17,900  ■  10280   کابل افشان     4×5  77,000
 10263  کابل افشان  2/5×3  28,000  ■  10281  کابل افشان     6×5  109,500
 10264  کابل افشان    4×3  45,800  ■  10282  کابل افشان    10×5  182,000
 10265  کابل افشان    6×3  67,500  ■    -  
 10266  کابل افشان  10×3  108,000  ■    -  
 10267  کابل افشان  16×3  152,000  ■    -  
 10268  کابل افشان  25×3  235,000  ■    -  

 قیمت های فوق تقریبی است و جهت برآورد ارائه شده است

بعد از ارائه درخواست ،  درصد تخفیف هر کالا به اطلاع می رسد

 

 

پر فروشترین محصولات

4, 444 تومان