محصولات تصادفی

ابزارهای عمومی

ابزارهای عمومی به ابزارهایی گفته می شود که برای حرفه و کار خاصی ساخته نشده اند و جنبه عمومی دارند و در کارها و شغل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و افراد عادی و غیر حرفه ای هم می توانند با آنها کار کنند.
این بخش شامل دو زیر شاخه اصلی است:
1- ابزار دستی
2- ابزار قدرتی

پر فروشترین محصولات

4, 444 تومان